• Детелина
  ДГ "Детелина" с. Нови хан"
  Детелина
  МИСИЯ: Утвърждаване на такива съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в Детска градина, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение, поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа!
 • Детелина
  ДГ "Детелина" с. Нови хан"
  Детелина
  ВИЗИЯ: Утвърждаване в общественото пространство на Детската градина като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители!
 • Детелина
  ДГ "Детелина" с. Нови хан"
  Детелина
  Детската градина е създадена със статут на общинска детска градина през месец октомври 1983 г. В сградата му сред грижите и усилията на служителите преминава вече второ поколение деца, чиито родители са негови възпитаници. През изминалите години заведението се е утвърдило с голям обществен авторитет. Той е създаден и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на учители и служители, работещи в него.

Добре дошли на официалния сайт

на

ДГ "Детелина" - с. Нови хан 

 

Заедно можем повече!

 

Утвърждаване на такива съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност.

Новини

Родителска среща учебна 2021/2022г

Откриване на учебна 2021/2022г